Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Kwestionariusz wywiadu użytkowników transportu

Badanie ankietowe jest realizowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego (Polska) oraz Uniwersytetu Salento (Włochy) w kilku krajach. Chcielibyśmy zbadać, jak zmieniły się codzienne podróże mieszkańców tych krajów po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa (COVID-19). Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane dla celów naukowych. Zachęcamy do udziału!

W tej ankiecie jest 28 pytań.
(To pytanie jest wymagane)

Jakie jest Pani/Pana główne zajęcie? 

(To pytanie jest wymagane)

W jakim sektorze Pani/Pani pracuje?

Jakie były Pana/Pani dotychczasowe decyzje transportowe (przed wybuchem epidemii koronawirusa)?

Proszę podać liczbę podróży różnymi środkami transportu wykonywanych tygodniowo do pracy i z pracy (każda podróż do i z liczona oddzielnie).

Każdą podróż z domu do miejsca docelowego i z miejsca docelowego do domu traktujemy oddzielnie, np.: dom-praca i praca – dom to dwie podróże, dom-szkoła  i szkoła- dom to są dwie podróże. Proszę również nie liczyć podróży realizowanych w trakcie innej podróży np.: zakupy w trakcie powrotu z pracy).   

Nie wliczamy do tego podróży odbywanych w roli zawodowego kierowcy (samochodu ciężarowego, autobusu lub taksówki) lub w innej roli związanej z przewozem osób lub rzeczy (kuriera, listonosza, kontrolera biletów, konduktorów, pilotów statków powietrznych, przedstawiciela handlowego w ramach wykonywanych obowiązków służbowych)

Proszę podać liczbę podróży różnymi środkami transportu wykonywanych tygodniowo w celach edukacyjnych własnych lub przewóz dzieci do/ze szkoły) o ile nie jest to podróż w trakcie podróży do/z pracy (każda podróż do i z liczona oddzielnie):

Proszę podać liczbę podróży różnymi środkami transportu wykonywanych tygodniowo w celach dokonania zakupów  lub załatwienia spraw urzędowych (zakupy wszelkiego typu – spożywcze, odzież, wszelkie inne), o ile nie jest to podróż w trakcie podróży do/z pracy (każda podróż do i z liczona oddzielnie):

Proszę podać liczbę podróży różnymi środkami transportu wykonywanych tygodniowo w celach rekreacyjnych (np. kino, spacer, kawiarnia, restauracja, pub, odwiedziny, itd.),

Każda podróż do i z liczona oddzielnie. Uwaga – spacer liczymy jako jeden bowiem do i z to ten sam punkt (dom).

Proszę podać liczbę podróży różnymi środkami transportu wykonywanych tygodniowo w innych niż wymienione powyżej celach:

Jak Pan/Pani ocenia, ile godzin tygodniowo spędzał Pan/Pani w podróży w związku z różnymi prowadzonymi aktywnościami (wliczając podróże piesze) przed wybuchem epidemii koronawirusa?

Proszę oszacować procent czasu spędzanego tygodniowo przez Panią/Pana w podróży różnymi środkami transport, przed wybuchem epidemii koronawirusa. (wartości powinny sumować się do 100%)

Ile średnio kilometrów pokonywał/a Pani/Pan w ramach wymienionych wyżej podróży tygodniowo przed wybuchem epidemii koronawirusa?

W jaki sposób zmienił się charakter Pana/Pani pracy lub głównego zajęcia  względem okresu przed wybuchem epidemii koronawirusa

Proszę wskazać jak kształtowały się Pana/Pani aktualne w ciągu ostatniego tygodnia (w okresie epidemii koronawirusa) zachowania transportowe

Każdą podróż z domu do miejsca docelowego i z miejsca docelowego do domu traktujemy oddzielnie, np.: dom-praca i praca – dom to dwie podróże, dom-szkoła  i szkoła- dom to są dwie podróże. Proszę również nie liczyć podróży realizowanych w trakcie innej podróży np.: zakupy w trakcie powrotu z pracy).   

Nie wliczamy do tego podróży odbywanych w roli zawodowego kierowcy (samochodu ciężarowego, autobusu lub taksówki) lub w innej roli związanej z przewozem osób lub rzeczy (kuriera, listonosza, kontrolera biletów, konduktorów, pilotów statków powietrznych, przedstawiciela handlowego w ramach wykonywanych obowiązków służbowych) 

Proszę podać liczbę podróży różnymi środkami transportu wykonanych w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni) do pracy i z pracy (każda podróż do i z liczona oddzielnie):

Proszę podać liczbę podróży różnymi środkami transportu wykonanych w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni)  w celach edukacyjnych własnych lub przewóz dzieci do/ze szkoły) o ile nie jest to podróż w trakcie podróży do/z pracy (każda podróż do i z liczona oddzielnie):

Proszę podać liczbę podróży różnymi środkami transportu wykonanych w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni)  w celach dokonania zakupów  lub załatwienia spraw urzędowych (zakupy wszelkiego typu – spożywcze, odzież, wszelkie inne), o ile nie jest to podróż w trakcie podróży do/z pracy (każda podróż do i z liczona oddzielnie):

Proszę podać liczbę podróży różnymi środkami transportu wykonanych w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni) w celach rekreacyjnych (np. kino, spacer, kawiarnia, restauracja, pub, odwiedziny, itd.).

Każda podróż do i z liczona oddzielnie. Uwaga – spacer liczymy jako jeden bowiem do i z to ten sam punkt (dom).

Proszę podać liczbę podróży różnymi środkami transportu wykonanych w ciągu ostatniego tygodnia (7 dni) w innych niż wymienione powyżej celach:
Jak Pan/Pani ocenia, ile godzin spędził/a Pani/Pan w podróży w związku z różnymi prowadzonymi aktywnościami (wliczając podróże piesze) w ostatnim tygodniu (przez ostatnie 7 dni)?

Proszę oszacować procent czasu spędzanego tygodniowo przez Panią/Pana w podróży różnymi środkami transportu w ciągu ostatniego tygodnia. (wartości powinny sumować się do 100%)

Ile kilometrów pokonał/a Pani/Pan w ramach wymienionych wyżej podróży w ciągu ostatniego tygodnia?
(To pytanie jest wymagane)
Czy odczuwa Pan/Pani obawę przed zarażeniem koronawirusem– proszę podać w skali od 1 do 5 (1 zdecydowanie nie (nie odczuwam żadnej obawy)), 2 raczej nie, 3 ani tak ani nie, 4 raczej tak, 5 zdecydowanie tak (zdecydowanie odczuwam obawę)).
(To pytanie jest wymagane)

Gdzie robił/a Pan/Pani zakupy w ostatnim tygodniu?

(To pytanie jest wymagane)
Płeć:
(To pytanie jest wymagane)
Wiek:
Liczba osób w gospodarstwie domowym:

Województwo (region NUTS 2):

(To pytanie jest wymagane)

Miejsce zamieszkania:

Czy dysponuje Pan/Pani samochodem (lub motocyklem) lub posiada swobodny dostęp do samochodu/motocykla(samochód w rodzinie i możliwość jego wykorzystania)?

 Liczba pojazdów w gospodarstwie domowym: