Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020

 


Szanowni Państwo,

na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadzamy badanie ewaluacyjne Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Istotną częścią badania jest poznanie Państwa opinii.

Badanie jest w pełni anonimowe. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień, a wypełnione kwestionariusze nie będą publicznie udostępniane. Wyniki badania będą wykorzystane do oceny Programu. 

Udział w ankiecie jest dobrowolny, można odmówić udzielenia odpowiedzi na niektóre pytania. Udział w badaniu zajmie ok. 15 min.

(To pytanie jest wymagane)

1. Jak w skali od 1-5 ocenia Pan/i sposób realizacji działań przyjętych w Programie?

(gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 – najwyższą)

Sposób realizacji działań
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Sposób realizacji działań
(To pytanie jest wymagane)

2. Jak w skali od 1-5 ocenia Pan/i działania w Programie, realizowane jako projekty?

(gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 – najwyższą)

Działania w Programie realizowane jako projekty
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Działania w Programie realizowane jako projekty
(To pytanie jest wymagane)

3. Jak w skali od 1-5 ocenia Pan/i działania realizowane jako działania operacyjne jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,urzędów dzielnic m.st. Warszawy lub Biur Urzędów m.st. Warszawy?

(gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 – najwyższą)

Działania w Programie, realizowane jako działania operacyjne jednostek Ośrodków Pomocy Społecznej
Działania w Programie, realizowane jako działania operacyjne urzędów dzielnic
Działania w Programie, realizowane jako działania operacyjne Biur Urzędu m. st. Warszawy
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Działania w Programie, realizowane jako działania operacyjne jednostek Ośrodków Pomocy Społecznej
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Działania w Programie, realizowane jako działania operacyjne urzędów dzielnic
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Działania w Programie, realizowane jako działania operacyjne Biur Urzędu m. st. Warszawy
(To pytanie jest wymagane)

4. Jak w skali od 1-5 ocenia Pan/i skuteczność wdrażania działań na rzecz seniorów w ramach Programu?

(gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 – najwyższą)

Skuteczność wdrażania Programu
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Skuteczność wdrażania Programu
(To pytanie jest wymagane)
5. W jaki sposób, Pana/i zdaniem, można poprawić skuteczność wdrażania działań na rzecz seniorów?
(To pytanie jest wymagane)
6. Jak w skali od 1-5 ocenia Pan/i sposób monitorowania Programu?(gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 – najwyższą)
Sposób monitorowania Programu
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Sposób monitorowania Programu
(To pytanie jest wymagane)

7. Jak w skali od 1-5 ocenia Pan/i poziom zaangażowania seniorów w planowanie działań i ich realizację?

(gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 – najwyższą)

Poziom zaangażowania seniorów
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Poziom zaangażowania seniorów
(To pytanie jest wymagane)

8. W jakim stopniu realizacja celów zawartych w Programie odpowiada na realne potrzeby seniorów?

(w skali od 1-5 gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 – najwyższą)

Zwiększenie aktywności społecznej
Zwiększenie aktywności zawodowej
Utrzymanie samodzielności seniorów
Inne (jakie?)
(To pytanie jest wymagane)
Na jakie inne realne potrzeby seniorów odpowiada realizacja celów zawartych w Programie?
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Zwiększenie aktywności społecznej
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Zwiększenie aktywności zawodowej
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Utrzymanie samodzielności seniorów
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Inne
(To pytanie jest wymagane)

9. Jak w skali od 1-5 ocenia Pan/i poziom aktualności celów zawartych w Programie w 2020 r.?

(gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 – najwyższą)

Aktualność celów
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Aktualność celów
(To pytanie jest wymagane)

10. Jak w skali od 1-5 ocenia Pan/i poziom zaangażowania realizatorów Programu pod względem wykonywania bezpośrednich działań na rzecz seniorów?

(gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 – najwyższą)

Zaangażowanie Ośrodków Pomocy Społecznej
Zaangażowanie urzędów dzielnic
Zaangażowanie Biur Urzędu m. st. Warszawy
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Zaangażowanie Ośrodków Pomocy Społecznej
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Zaangażowanie urzędów dzielnic
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Zaangażowanie Biur Urzędu m. st. Warszawy
(To pytanie jest wymagane)

11. Jak w skali od 1-5 ocenia Pan/i dobór wskaźników do zobrazowania stanu wdrażania Programu?

(gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 – najwyższą)

Dobór wskaźników
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Dobór wskaźników
(To pytanie jest wymagane)

12. Jak w skali od 1-5 ocenia Pan/i możliwości realizacji działań na rzecz seniorów  w okresie stanu epidemii?

(gdzie 1 oznacza najmniejsze możliwości, a 5 – największe)

Możliwość realizacji działań przez Ośrodki Pomocy Społecznej
Możliwość realizacji działań przez urzędy dzielnic
Możliwość realizacji działań przez Biura Urzędu m. st. Warszawy
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Możliwość realizacji działań przez Ośrodki Pomocy Społecznej
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Możliwość realizacji działań przez urzędy dzielnic
(To pytanie jest wymagane)
Proszę uzasadnić swoją odpowiedź:
Możliwość realizacji działań przez urzędy dzielnic
(To pytanie jest wymagane)
13. Jakie, Pana/i zdaniem, należy wprowadzić zmiany w dokumentach strategicznych, aby dostosować działania na rzecz wsparcia seniorów w Warszawie w czasie trwania epidemii?

Dziękuję za udział w badaniu!

Ankieta zostanie zapisana w naszej bazie po kliknięciu przycisku "Wyślij" w prawym dolnym rogu ekranu.