Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

ankieta z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Firma EU-Consult na zlecenie Instytucji Zarządzającej programem – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje badanie dotyczące programów Współpracy Transgranicznej.

 

W ramach ewaluacji przeprowadzamy m.in. badania z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

W związku z tym chciał(a)bym prosić Pana/Panią o udział w badaniu. Uprzejmie proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi.

pytanie filtrujące
(To pytanie jest wymagane)
1. Proszę wskazać miejsce zamieszkania:
(To pytanie jest wymagane)
Region zamieszkania:
(To pytanie jest wymagane)
Region zamieszkania:
(To pytanie jest wymagane)
Region zamieszkania:
pytania ewaluacyjne
(To pytanie jest wymagane)

Jak ocenia Pan/i miejsce swojego zamieszkania w roku 2013 oraz 2020 pod względem:

(w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższą ocenę, a 5 – najwyższą)

(To pytanie jest wymagane)
Czy słyszał/widział/zna Pan/i o projektach realizowanych z programu  Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020?
(To pytanie jest wymagane)
Jakie to projekty?
(To pytanie jest wymagane)
Czy, korzysta Pan/i z tych projektów lub jego efektów?
(To pytanie jest wymagane)
W jaki sposób korzysta Pan/i z tych projektów lub jego efektów?
(To pytanie jest wymagane)
Czy wie Pan/i kto realizował te projekty/jakie instytucje?
(To pytanie jest wymagane)
Jak Pan/i uważa, czy realizacja projektu ma wpływ na wizerunek podmiotów, które go prowadzą?
(To pytanie jest wymagane)
Jaki wpływ na wizerunek podmiotów, miała realizacja projektu?

Dziękujemy za udział w badaniu.  

Ankieta zostanie zapisana w naszej bazie po kliknięciu przycisku "Wyślij" w prawym dolnym rogu ekranu.