Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

ankieta z mieszkańcami województwa mazowieckiego

 


Szanowni Państwo,

na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  przeprowadzamy badanie pn. „Ewaluacja ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027”.

W ramach ewaluacji zaplanowano realizację badań ankietowych z mieszkańcami województwa mazowieckiego, dlatego też uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza. Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców województwa mazowieckiego w zakresie tego, na jakie inwestycje należałoby przeznaczyć środki w ramach finansowania unijnego na lata 2021-2027, a wypełnienie kwestionariusza potrwa około 5-10 minut. 

 

Z poważaniem,

Zespół EU-Consult Sp. z o.o.


 

Panel pytań
(To pytanie jest wymagane)
1. W których z wymienionych obszarów dostrzegają Państwo największe potrzeby w swojej gminie?
(To pytanie jest wymagane)
2. Jak oceniali Państwo potrzeby w swojej gminie według stanu na 2015 rok?
W zakresie rozwoju przedsiębiorczości
W zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii (np. energii wiatrowej)
W zakresie rozwoju transportu publicznego i mobilności
W zakresie termomodernizacji budynków
W zakresie remontów budynków mieszkalnych
W zakresie renowacji dóbr kultury (zabytków)
(To pytanie jest wymagane)
3. Jak oceniają Państwo potrzeby w swojej gminie według stanu na 2021 rok?
W zakresie rozwoju przedsiębiorczości
W zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii (np. energii wiatrowej)
W zakresie rozwoju transportu publicznego i mobilności
W zakresie termomodernizacji budynków
W zakresie remontów budynków mieszkalnych
W zakresie renowacji dóbr kultury (zabytków)
(To pytanie jest wymagane)
4. Jakich działań oczekiwał(a)by Pan(i) w swojej gminie w najbliższych latach?
W zakresie rozwoju przedsiębiorczości
W zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii (np. energii wiatrowej)
W zakresie rozwoju transportu publicznego i mobilności
W zakresie termomodernizacji budynków
W zakresie remontów budynków mieszkalnych
W zakresie renowacji dóbr kultury (zabytków)
(To pytanie jest wymagane)
5. Proszę wskazać, czy posiada Pan(i) wiedzę o następujących faktach:
Unia Europejska udziela na Mazowszu bezzwrotnego wsparcia na realizację przedsięwzięć
Unia Europejska udziela na Mazowszu wsparcia w postaci pożyczek, poręczeń i gwarancji finansowych na realizację przedsięwzięć
Metryczka
(To pytanie jest wymagane)
1. Proszę wskazać swoją płeć:
(To pytanie jest wymagane)
2. Proszę wskazać swój przedział wiekowy:
(To pytanie jest wymagane)

3. Proszę określić swoją sytuację zawodową:

W przypadku, jeśli są Państwo przedstawicielami dwóch kategorii (np. pracujący student, osoba na emeryturze kontynuująca pracę itp.) proszę o wskazanie wszystkich odpowiedzi, które Państwa dotyczą.

(To pytanie jest wymagane)
4. Proszę wskazać rodzaj gminy, w której Pan(i) zamieszkuje:
(To pytanie jest wymagane)
5. Proszę wskazać powiat, w jakim Pan(i) zamieszkuje:

Dziękuję za udział w badaniu!

Ankieta zostanie zapisana w naszej bazie po kliknięciu przycisku "Wyślij" w prawym dolnym rogu ekranu.