Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Program Dostępność Plus ankieta internetowa z użytkownikami pojazdów komunikacji zbiorowej


Szanowni Państwo,

na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury firma EU-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeprowadza badanie na potrzeby opracowania ekspertyzy dot. Działania 6 Programu Dostępność Plus - Dostępny transport zbiorowy. Ekspertyza pozwoli m.in. na zapewnienie technicznej dostępności wszystkich kupowanych środków transportu.

Badaniu poddawani są m.in. użytkownicy pojazdów komunikacji zbiorowej.

Wyniki badania prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Badanie trwa około 10 minut.

Z wyrazami szacunku,

Zespół Badawczy EU-CONSULT sp. z o.o.

 


 

 

 

 

 

 

 

Panel pytań
(To pytanie jest wymagane)
1. Jakim typem pojazdów (spośród wymienionych poniżej) porusza się Pan/Pani najczęściej?
(To pytanie jest wymagane)
2. Jak ocenia Pan/Pani dostępność tych pojazdów, względem osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. z niepełnosprawnościami, osób starszych, dzieci czy przewożących ciężki/nieporęczny bagaż)?
Autobusy miejskie
Trolejbusy
Autobusy użytkowane w komunikacji międzymiastowej
Tramwaje
(To pytanie jest wymagane)
Prosimy o uzasadnienie oceny:
Autobusy miejskie
Trolejbusy
Autobusy użytkowane w komunikacji międzymiastowej
Tramwaje
Autobusy miejskie
Trolejbusy
Autobusy użytkowane w komunikacji międzymiastowej
Tramwaje
(To pytanie jest wymagane)
3. Czy zauważył/a Pan/Pani w ostatnich latach polepszenie poziomu dostępności tychże pojazdów względem osób o szczególnych potrzebach?
(To pytanie jest wymagane)
4. Proszę wskazać rodzaj rozwiązań, które Pana/Pani zdaniem są najistotniejsze, w celu dostosowania pojazdów komunikacji zbiorowej do potrzeb ich użytkowników:
(To pytanie jest wymagane)
Jakie to rozwiązania?
(To pytanie jest wymagane)
5. Czy posiada Pana/Pani dodatkowe spostrzeżenia, które powinny Pana/Pani zdaniem zostać uwzględnione w ramach wytycznych odnoszących się do kupowanych w przyszłości pojazdów transportu zbiorowego (w odniesieniu osób ze szczególnymi potrzebami, tj. niepełnosprawnością ruchową na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, z ograniczoną zdolnością poruszania się; niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną; z niepełnosprawnością wzroku lub/i słuchu; głuchoniemych; starszych i osłabionych chorobami; kobiet w ciąży; z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi; osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, także z rozumieniem języka pisanego i mówionego; nietypowym wzroście (w tym również dzieci); z ciężkim bądź nieporęcznym bagażem, towarem).
(To pytanie jest wymagane)
6. Czy ma Pan/Pani dodatkowe sugestie, które chciałby przekazać w zakresie opracowywanej ekspertyzy?
(To pytanie jest wymagane)
Prosimy wskazać swoje propozycje:
Metryczka
(To pytanie jest wymagane)
Płeć
(To pytanie jest wymagane)
Wiek
(To pytanie jest wymagane)
Miejsce zamieszkania (województwo)
(To pytanie jest wymagane)
Proszę o wskazanie Pana/Pani statusu:
(To pytanie jest wymagane)
Wielkość miejscowości, w której Pan/Pani mieszka:
(To pytanie jest wymagane)
Jak często Pan/Pani podróżuje komunikacją?
(To pytanie jest wymagane)
Czy jest Pan/Pani:
(To pytanie jest wymagane)
Proszę określić rodzaj niepełnosprawności
Proszę wskazać do jakiej grupy Pan/Pani należy (jeśli dotyczy):
Dziękujemy za udział w badaniu.