Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

kwestionariusz dla uczniów - badanie problemów społecznych na terenie gminy Reda

Dzień dobry,

nasza firma EU-Consult sp. z o.o., na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie przeprowadza badanie problemów społecznych na terenie gminy Reda. Jednym z elementów zlecenia jest badanie ankietowe z uczniami szkół z terenu Redy. Badanie jest całkowicie anonimowe, a wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w formie zbiorczych statystyk. Twój udział w badaniu może mieć znaczny wpływ na rozwiązanie problemów społecznych na terenie naszej gminy!

Panel pytań – alkohol
(To pytanie jest wymagane)
1. Czy wśród Twoich rówieśników znajdują się osoby korzystające z alkoholu?
(To pytanie jest wymagane)
2. Z jakich powodów Twoim zdaniem korzystają oni z alkoholu? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
3. Czy wg Ciebie na terenie Twojego miejsca zamieszkania istnieje możliwość zakupu alkoholu przez osoby niepełnoletnie?
(To pytanie jest wymagane)
4. Czy znasz osoby borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu?
(To pytanie jest wymagane)
4a. Ile znasz tego typu osób?
(To pytanie jest wymagane)
5. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek pić alkohol?
(To pytanie jest wymagane)
5a. W jakim wieku po raz pierwszy spożyłeś/aś alkohol?
(To pytanie jest wymagane)
6. Czy Twoi rodzice wiedzą, że spożywałeś/aś alkohol?
(To pytanie jest wymagane)
7. W jakim miejscu zdarzyło Ci się pić alkohol? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
8. Jaki rodzaj alkoholu spożywasz najczęściej?
(To pytanie jest wymagane)
9. Z jakich powodów korzystasz z alkoholu? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
10. Czy uważasz, że alkohol zawarty w piwie jest mniej szkodliwy niż ten zawarty w wódce?
Panel pytań – papierosy
(To pytanie jest wymagane)
11. Czy wśród Twoich rówieśników znajdują się osoby palące papierosy lub korzystające z e-papierosa?
(To pytanie jest wymagane)
12. Z jakich powodów Twoim zdaniem palą oni papierosy/korzystają z e-papierosa? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
13. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek palić papierosy? (możliwość zaznaczenia wielu odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
13a. W jakim wieku po raz pierwszy zapaliłeś/aś papierosa?
(To pytanie jest wymagane)
13b. W jakim wieku po raz pierwszy skorzystałeś/aś z e-papierosa?
(To pytanie jest wymagane)
14. Czy Twoi rodzice wiedzą, że paliłeś papierosy (lub korzystałeś z e-papierosa)?
(To pytanie jest wymagane)
15. W jakim miejscu zdarzyło Ci się palić papierosa (lub korzystać z e-papierosa)? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
16. Z jakich powodów sięgnąłeś/aś po papierosy/e-papierosy? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
17. Czy wg Ciebie na terenie Twojego miejsca zamieszkania istnieje możliwość zakupu papierosów/liquidów do e-papierosów przez osoby niepełnoletnie?
Panel pytań – narkotyki
(To pytanie jest wymagane)
18. Czy wśród Twoich rówieśników znajdują się osoby, które zażywały narkotyki lub dopalacze (w tym samowolne zażywanie leków mających właściwości psychoaktywne)?
(To pytanie jest wymagane)
18a. Jakiego rodzaju środki zażywają?
(To pytanie jest wymagane)
19. Z jakich powodów Twoim zdaniem zażywają oni narkotyki, dopalacze lub samowolnie brane leki o właściwościach psychoaktywnych? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
20. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci zażyć narkotyki lub dopalacze (w samowolnie brane leki mające właściwości psychoaktywne)?
(To pytanie jest wymagane)
20a. W jakim wieku po raz pierwszy zażyłeś/aś narkotyki?
(To pytanie jest wymagane)
20b. W jakim wieku po raz pierwszy zażyłeś/aś dopalacze?
(To pytanie jest wymagane)
20c. W jakim wieku po raz pierwszy samowolnie zażyłeś/aś  leki o właściwościach psychoaktywnych ?
(To pytanie jest wymagane)
21. Z jakich powodów sięgnąłeś/aś po narkotyki? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
22. Czy wg Ciebie na terenie Twojego miejsca zamieszkania istnieje możliwość zakupu narkotyków i/lub dopalaczy i/lub leków psychoaktywnych bez recepty?
Panel pytań – przemoc
(To pytanie jest wymagane)
23. Czy kiedykolwiek doznałeś/aś przemocy?
(To pytanie jest wymagane)
24. Jakiego rodzaju przemocy doznałeś/aś? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
25. W jakim miejscu do tego doszło? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
26. Czy kiedykolwiek byłeś/aś świadkiem przemocy wobec innych osób?
(To pytanie jest wymagane)
27. W jakim miejscu do tego doszło? (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)
(To pytanie jest wymagane)
28. Gdzie szukałbyś pomocy będąc świadkiem lub ofiarą przemocy?
(To pytanie jest wymagane)
29. Jak oceniasz zagrożenie związane z cyberprzemocą (np. problem tzw. hejtu w internecie)
Panel pytań – uzależnienie od internetu
(To pytanie jest wymagane)
30. Ile dziennie czasu poświęcasz na korzystanie z internetu?
(To pytanie jest wymagane)
31. W jakim celu korzystasz z internetu (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
(To pytanie jest wymagane)
32. Proszę określić procentowy udział czasu, który poświęcasz na korzystanie z Internetu w podziale na cele związane ze szkołą i cele osobiste (w tym rozrywkowe)
% czasu spędzanego w internecie w związku ze szkołą:
% czasu spędzanego w internecie w związku z pozostałymi celami (osobisto/rekreacyjnymi):
(To pytanie jest wymagane)
33. Czy brak dostępu do internetu sprawia, że czujesz się gorzej?
(To pytanie jest wymagane)
34. Za pośrednictwem jakiego urządzenia najczęściej korzystasz z internetu?
Oczekiwania
(To pytanie jest wymagane)
35. Czego oczekiwałbyś/ałabyś od szkoły w sytuacji, kiedy miałbyś/abyś problem (związany z uzależnieniami lub przemocą)?
Metryczka
(To pytanie jest wymagane)
M.1. Płeć
(To pytanie jest wymagane)
M.2. Wiek
(To pytanie jest wymagane)
M.3. Szkoła do której obecnie uczęszczasz
(To pytanie jest wymagane)
Proszę podać nazwę, nr i adres szkoły: