Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

kwestionariusz dla mieszkańców - badanie problemów społecznych na terenie gminy Reda

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie przeprowadza badanie problemów społecznych na terenie gminy Reda. Jednym z elementów analizy jest badanie ankietowe z mieszkańcami Redy. Badanie jest całkowicie anonimowe, a wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie w formie zbiorczych statystyk. Państwa udział udział w badaniu może mieć znaczny wpływ na trafność identyfikowanych problemów społecznych na terenie naszej gminy.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Panel pytań – alkohol
(To pytanie jest wymagane)
1. Proszę ocenić istotność poniższych problemów społecznych w kontekście Pana/Pani miejsca zamieszkania (gmina Reda):
Alkoholizm
Spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie
Narkomania
Zażywanie narkotyków (w tym tzw. dopalaczy) przez osoby nieletnie
Przemoc w rodzinie
Przemoc szkolna
Przestępczość
Hazard
Ubóstwo
Wyłudzenia
Szykanowanie/hejt
Kradzież danych (w tym kradzież tożsamości)
Bezrobocie
(To pytanie jest wymagane)
2. Czy Pana/Pani zdaniem spożycie alkoholu w środowisku lokalnym uległo zmianie w ciągu ostatnich 5 lat?
(To pytanie jest wymagane)
Czy potrafi Pan/Pani wskazać przyczynę tego zjawiska?
(To pytanie jest wymagane)
3. Jak często spożywa Pan/Pani alkohol?
(To pytanie jest wymagane)
4. W jakim wieku pierwszy raz spożył/a Pan/Pani alkohol?
5. Jaki rodzaj alkoholu spożywam Pan/Pani najczęściej?
(To pytanie jest wymagane)
6. Z jakich powodów korzysta Pan/Pani z alkoholu? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
(To pytanie jest wymagane)
7. Czy zna Pan/Pani osoby (mieszkańców gminy Reda) borykające się z problemem uzależnienia od alkoholu?
(To pytanie jest wymagane)
Ile tego typu osób Pan/Pani zna?
(To pytanie jest wymagane)
8. Czy w okolicy swojego miejsca zamieszkania zauważa Pan/Pani problem związany ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych?
(To pytanie jest wymagane)
Jak często mają miejsce takie sytuacje?
(To pytanie jest wymagane)
9. Czy w okolicy swojego miejsca zamieszkania zauważa Pan/Pani problem związany z prowadzeniem samochodu przez osoby nietrzeźwe?
(To pytanie jest wymagane)
Jak często mają miejsce takie sytuacje?
(To pytanie jest wymagane)
10. Czy w okolicy swojego miejsca zamieszkania zauważa Pan/Pani problem związany z zakupem (bądź próba zakupu) alkoholu przez osoby niepełnoletnie?
(To pytanie jest wymagane)
Jak często mają miejsce takie sytuacje?
(To pytanie jest wymagane)
11. Czy w okolicy swojego miejsca zamieszkania zauważa Pan/Pani problem związany z zakupem (bądź próbą zakupu) alkoholu przez osoby nietrzeźwe?
(To pytanie jest wymagane)
Jak często mają miejsce takie sytuacje?
(To pytanie jest wymagane)
12. Czy uważa Pan/Pani, ze alkohol zawarty w piwie jest mniej szkodliwy niż ten zawarty w wódce?
Panel pytań – papierosy
(To pytanie jest wymagane)
13. Jak często pali Pan/Pani papierosy?
(To pytanie jest wymagane)
14. W jakim wieku pierwszy raz zapalił/a Pan/Pani papierosa?
(To pytanie jest wymagane)
15. Jak ocenia Pan/Pani szkodliwość dla zdrowia wynikającą z palenia papierosów?
(To pytanie jest wymagane)
16. Jak ocenia Pan/Pani szkodliwość dla zdrowia wynikającą z korzystania z e-papierosów?
(To pytanie jest wymagane)
17. Czy w okolicy swojego miejsca zamieszkania zauważa Pan/Pani problem związany z zakupem (bądź próba zakupu) papierosów (lub liquidów do e-papierosów) przez osoby niepełnoletnie?
(To pytanie jest wymagane)
Jak często mają miejsce takie sytuacje?
Panel pytań – narkotyki
(To pytanie jest wymagane)
18. Czy zna Pan/Pani osoby zamieszkujące na terenie gminy Reda korzystające z narkotyków i/lub „dopalaczy”?
(To pytanie jest wymagane)
19. Czy wg Pana/Pani na terenie gminy Reda istnieje możliwość zakupu narkotyków i/lub dopalaczy?
(To pytanie jest wymagane)
20. Czy kiedykolwiek zażył/a Pan/Pani narkotyki, dopalacze lub leki o właściwościach psychoaktywnych? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
(To pytanie jest wymagane)
21. Z jakich powodów korzystał Pan/Pani z tych środków? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
(To pytanie jest wymagane)
22. Jak ocenia Pan/Pani swoją wiedzę dot. możliwych form uzyskania wsparcia w przypadku problemów z uzależnieniami?
(To pytanie jest wymagane)
23. Czy wg Pana/Pani władze lokalne powinny podjąć jakieś dodatkowe działania służące ograniczeniu problemów związanych ze stosowaniem alkoholu/narkotyków w gminie?
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego rodzaju działania należy Pana/Pani zdaniem wdrożyć?
Panel pytań – przemoc
(To pytanie jest wymagane)
24. Czy zna Pan/Pani osoby (mieszkające na terenie gminy Reda), które doznają problemu przemocy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
(To pytanie jest wymagane)
Jakiego innego rodzaju przemocy?
(To pytanie jest wymagane)
25. Jak Pan/Pani ocenia sytuację materialną tych osób?
(To pytanie jest wymagane)
26. W jakich miejscach (wg Pana/Pani wiedzy) osoby te doświadczyły przemocy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
(To pytanie jest wymagane)
27. Czy Pana/Pani zdaniem osoby te posiadają wiedzę dotyczącą możliwych form pomocy?
(To pytanie jest wymagane)
28. Czy padł/a Pan/Pani kiedykolwiek ofiarą przemocy?
(To pytanie jest wymagane)
29. W jakim miejscu szukałby/aby Pan/Pani wsparcia w sytuacji stania się ofiarą przemocy?
(To pytanie jest wymagane)
W jakim innym miejscu szukałby/szukałaby Pan/Pani wsparcia?
(To pytanie jest wymagane)
30. Czy wg Pana/Pani stosowanie kar fizycznych wobec dzieci jest właściwą metodą wychowawczą?
(To pytanie jest wymagane)

Czy stosował/a je Pana/Pani wobec swoich dzieci?

(To pytanie jest wymagane)
31. Jak Pan/Pani ocenia zagrożenie związane z cyberprzemocą (np. problem tzw. hejtu w internecie)
Panel pytań – uzależnienie od internetu
(To pytanie jest wymagane)
32. Ile dziennie czasu poświęca Pan/Pani na korzystanie z internetu?
(To pytanie jest wymagane)
33. W jakim celu korzysta Pan/Pani z internetu? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
(To pytanie jest wymagane)
34. Proszę określić procentowy udział czasu, który poświęca Pan/Pani na korzystanie z Internetu w podziale na cele związane z pracą i cele osobiste (w tym rekreacyjne):
czas spędzany w internecie w związku z wykonywaną pracą:
czas spędzany w internecie w związku z pozostałymi celami (osobisto/rekreacyjnymi):
(To pytanie jest wymagane)
35. Czy brak dostępu do internetu sprawia, że czuje się Pan/Pani gorzej?
(To pytanie jest wymagane)
36. Za pośrednictwem jakiego urządzenia najczęściej korzysta Pan/Pani z internetu?
Metryczka
(To pytanie jest wymagane)
M.1 Płeć:
(To pytanie jest wymagane)
M.2 Wiek:
(To pytanie jest wymagane)
M.3 Wykształcenie:

Dziękujemy za udział w badaniu. 

Ankieta zostanie zapisana w naszej bazie po kliknięciu przycisku "Wyślij" w prawym dolnym rogu ekranu.