Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

badanie ankietowe z mieszkańcami dotyczące „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023"

 

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem oceny aktualności „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeszcze do roku 2023" zwracamy się do Państwa z prośbą o ocenę jakości Pana/i miejsca zamieszkania:

 

 

(To pytanie jest wymagane)
1. Czy jest Pan/i mieszkańcem Gminy Brzeszcze?
(To pytanie jest wymagane)
2. Proszę wskazać miejsce zamieszkania:
(To pytanie jest wymagane)
3. Jak ocenia Pan/i poziom bezpieczeństwa w miejscach publicznych w miejscu Pana/i zamieszkania?
(To pytanie jest wymagane)
4. Jak ocenia Pan/i poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego (drogowego, pieszych itp.) w miejscu Pana/i zamieszkania?
(To pytanie jest wymagane)
5. Jak często uczestniczy Pan/i w wydarzeniach kulturalnych?
(To pytanie jest wymagane)
6. Jak często uczestniczy Pan/i w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych?
(To pytanie jest wymagane)
7. Jak często uczestniczy Pan/i w innych wydarzeniach organizowanych na terenie gminy?
(To pytanie jest wymagane)
8. Jak ocenia Pan/i poziom estetyki przestrzeni publicznej w miejscu Pana/i zamieszkania?
(To pytanie jest wymagane)
9. Jak ocenia Pan/i dostępność parkingów w miejscu Pana/i zamieszkania?
(To pytanie jest wymagane)
10. Jak ocenia Pan/i dostępność połączeń komunikacyjnych w miejscu Pana/i zamieszkania?
(To pytanie jest wymagane)
11. Jak ocenia Pan/i jakość i dostępność kanalizacji sanitarnej w miejscu Pana/i zamieszkania?
(To pytanie jest wymagane)
12. Jak ocenia Pan/i jakość dróg w miejscu Pana/i zamieszkania?
(To pytanie jest wymagane)
13. Czy w miejscu Pana/i zamieszkania znajdują się dzikie wysypiska śmieci?
(To pytanie jest wymagane)
Ile dzikich wysypisk znajduje się sąsiedztwie Pana/i miejsca zamieszkania?
(To pytanie jest wymagane)
14. Jak ocenia Pan/i poziom hałasu w miejscu Pana/i zamieszkania?
(To pytanie jest wymagane)
15. Jak ocenia Pan/i jakość powietrza w miejscu Pana/i zamieszkania?

Dziękujemy za udział w badaniu.

Ankieta zostanie zapisana po kliknięciu przycisku "Wyślij" w prawym dolnym rogu ekranu.