Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

formularz konsultacyjny projektu STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2021-2030

 

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030, przygotowany został specjalny formularz uwag do projektu Strategii Rozwoju.  Po zapoznaniu się z dokumentem, umożliwiamy Państwu wprowadzenie uwag i sugestii do dokumentu.

 

Dziękujemy za poświęcony czas.

FORMULARZ KONSULTACYJNY PROJEKTU STRATEGII ROZOWJU TURYSTYKI POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Proszę wypełnić tabelę:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Pozostałe uwagi:
Informacje o zgłaszającym uwagi:
(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko:
(To pytanie jest wymagane)
Reprezentowana instytucja:
(To pytanie jest wymagane)
Dane kontaktowe:
E-mail
Telefon
(To pytanie jest wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu, dla potrzeb konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2030, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).